ప్రస్తుతపు పరిస్థితులు

దట్టమైన మబ్బులు మరియు తేలికపాటి మంచు 22 °F
E 10 mph
దట్టమైన మబ్బులు మరియు తేలికపాటి మంచు
ఇలా అనిపిస్తుంది: 11°
బేరోమీటర్: 29.7 in
తుషార స్థానం (మంచు బిందువు స్థానం): 18°
తేమ: 84.8%
దృష్టి గోచరత: 2 mi
ఇప్పటి వరకు 24/11 12:00 am
ఇక్కడ పరిశీలించారు Rovaniemi-Keskusta
గత పరిశీలనలు , Rovaniemi-Keskusta >

3 రోజులకు క్లుప్తంగ

ఈ రోజు
దట్టమైన మబ్బులు మరియు తడిమంచు
ఎక్కువ : 34°
తక్కువ: 28°
రేపు
దట్టమైన మబ్బులు మరియు తేలికపాటి మంచు
ఎక్కువ : 30°
తక్కువ: 25°
ఆదివారం
దట్టమైన మబ్బులు మరియు మంచు తుంపరులు
ఎక్కువ : 30°
తక్కువ: 19°

10 రోజులకు సూచన >

5 రోజులకు వివరంగ వాతావరణ సూచన

86° ప్రశాంతంగా ఉంది Bafoulabé, మలి
Allakh-Yun’, రష్యా ప్రశాంతంగా ఉంది -46°

86° ప్రశాంతంగా ఉంది Gandiaye, సెంగల్
Dzhebariki-Khaya, రష్యా ప్రశాంతంగా ఉంది -46°

86° ప్రశాంతంగా ఉంది Guinguinéo, సెంగల్
Yerbogachën, రష్యా ప్రశాంతంగా ఉంది -46°

86° ప్రశాంతంగా ఉంది Tiébo, సెంగల్
Khandyga, రష్యా ప్రశాంతంగా ఉంది -43°

84° ప్రశాంతంగా ఉంది Ranérou, సెంగల్
Kankunskiy, రష్యా చాలామటుకు ప్రశాంతంగా ఉంటుంది   -30°