ప్రస్తుతపు పరిస్థితులు

పాక్షికంగామేఘాలు మరియు మంచు తుంపరులు  -7 °F
పాక్షికంగామేఘాలు మరియు మంచు తుంపరులు
ఇలా అనిపిస్తుంది: -7°
బేరోమీటర్: 30.4 in
తుషార స్థానం (మంచు బిందువు స్థానం): -12°
తేమ: 76.6%
దృష్టి గోచరత: 4 mi
ఇప్పటి వరకు 19/02 04:00 am
ఇక్కడ పరిశీలించారు Rovaniemi-Keskusta
గత పరిశీలనలు , Rovaniemi-Keskusta >

3 రోజులకు క్లుప్తంగ

ఈ రోజు
పాక్షికంగా మేఘావృతం
ఎక్కువ : 10°
తక్కువ:
రేపు
మేఘావృతం
ఎక్కువ :
తక్కువ: -6°
బుధవారం
ప్రశాంతంగా ఉంది
ఎక్కువ :
తక్కువ: -11°

10 రోజులకు సూచన >

5 రోజులకు వివరంగ వాతావరణ సూచన

104° Cloncurry, ఆస్ట్రేలియా
Whale Cove, కెనడా మేఘావృతమై మరియు మంచు తుంపరులు  -44°

96° Tibooburra, ఆస్ట్రేలియా
Baker Lake, కెనడా ప్రశాంతంగా ఉంది -40°

89° ప్రశాంతంగా ఉంది Coober Pedy, ఆస్ట్రేలియా
Gjoa Haven, కెనడా మేఘావృతమై మరియు మంచు తుంపరులు  -38°

83° ప్రశాంతంగా ఉంది Maindang, ఫిలిప్పిన్స్
Kugaaruk, కెనడా చాలామటుకు ప్రశాంతంగా ఉంటుంది   -29°

69° ప్రశాంతంగా ఉంది లాన్జ, భారత దేశం
Chisasibi, కెనడా దట్టమైన మబ్బులు మరియు మంచు తుంపరులు   -13°