અત્યારની પરિસ્થિતિઓ

34 °F
SE 15 માઇલ પ્રતિ કલાક
ના જેવું લાગે છે: 24°
ડ્યુપોઇન્ટ: 31°
ભેજ: 90%
ના રોજ 14/12 10:00 am
ખાતે નિરિક્ષણ કર્યું Virrat ?ij?nneva
ભૂતકાળના અવલોકનો, Virrat ?ij?nneva >

૩ દિવસનો અંદાજ

આજે
વાદળછાયું
મહત્તમ: 36°
લઘુત્તમ: 27°
કાલે
ઘેરાયેલું અને બરફનો વરસાદ
મહત્તમ: 30°
લઘુત્તમ: 27°
શનિવાર
ઘેરાયેલું અને બરફનો વરસાદ
મહત્તમ: 34°
લઘુત્તમ: 27°

૧૦ દિવસનું અનુમાન >

Ski conditions

Updated at 20/09
Lifts open: 0/1
Surface conditions: No report

Xcountry tracks open: 0km
Trails/slopes open: 0/3
Opening times: http://virtainkiekkokarhut-fi.directo.fi/pukkivuori/
Contact: +35844 090 0965

વિગતવાર ૫ દિવસનું અનુમાન

82° Ler, સુદાન
Ese-Khayya, રશિયા ઘેરાયેલું અને સહેજ બરફ -52°

81° સ્પષ્ટ Bentiu, સુદાન
Нежданинское, રશિયા સ્પષ્ટ -47°

72° સ્પષ્ટ Upington, સાઉથ અફ્રિકા
Dzhebariki-Khaya, રશિયા વાદળછાયું -42°

68° મોટા ભાગે સ્પષ્ટ Tonj, સુદાન
Ynykchanskiy, રશિયા સ્પષ્ટ -37°

68° મોટા ભાગે સ્પષ્ટ Wāw, સુદાન
Udachnyy, રશિયા ઘેરાયેલું -36°