നിലവിലുള്ള അവസ്ഥ

തെളിഞ്ഞ 53 ഠഫാ.
NE 2 എം.പി.എച്.
തെളിഞ്ഞ
അങ്ങിനെ തോന്നുന്നു: 53°
വായുമര്‍ദ്ദമാപിനി: 30.4 ഇഞ്ച്
ഡ്യൂ പോയിന്‍റ്: 31°
ഈര്‍പ്പാവസ്ഥ: 43.6%
‌‌‌‌ദ്യഷ്ടിഗോചരത: 31 മൈ.
സമയത്തുള്ള 24/05 08:50 am
‌- (സമയത്ത്) നിരീക്ഷിച്ച Sotkamo Kuolaniemi
ഭൂതകാല നിരീക്ഷണങ്ങള്‍, Sotkamo Kuolaniemi >

3 ദിവസത്തേക്കുള്ള ആലോകനം

ഇന്ന്
ഭാഗികമായി മേഘാവൃതമായ
ഉന്നത: 63°
നിമ്ന: 41°
നാളെ
ഭാഗികമായി മേഘാവൃതമായ
ഉന്നത: 73°
നിമ്ന: 50°
ശനി
മേഘാവ്യതമായ
ഉന്നത: 72°
നിമ്ന: 45°

10 ദിവസത്തെ പ്രവചനം >

വിശദമായുള്ള 5 ദിവസത്തെ പ്രവചനം

93° മൂടല്‍കെട്ട് Ayorou, നൈഗര്‍
Cambridge Bay, ക്യാനഡ മൂടല്‍കെട്ട് 19°

93° തെളിഞ്ഞ Ouro Sogui, സെനഗല്‍
കേദാര്‍നാഥ്, ഇന്ത്യ തെളിഞ്ഞ 42°

91° തെളിഞ്ഞ Araouane, മാലി
Mount Cook National Park, ന്യൂസിലാന്‍റ് 44°

91° തെളിഞ്ഞ Tombouctou, മാലി
Temple Basin, ന്യൂസിലാന്‍റ് 45°

80° Taoudenni, മാലി
Mt. Cheeseman Ski Resort, ന്യൂസിലാന്‍റ് തെളിഞ്ഞ 48°