നിലവിലുള്ള അവസ്ഥ

19 ഠഫാ.
NE 4 എം.പി.എച്.
അങ്ങിനെ തോന്നുന്നു: 12°
ഡ്യൂ പോയിന്‍റ്:
ഈര്‍പ്പാവസ്ഥ: 40.5%
സമയത്തുള്ള 20/03 05:00 pm
‌- (സമയത്ത്) നിരീക്ഷിച്ച Lieksa Lampela
ഭൂതകാല നിരീക്ഷണങ്ങള്‍, Lieksa Lampela >

3 ദിവസത്തേക്കുള്ള ആലോകനം

ഇന്ന്
ഭാഗികമായി മേഘാവൃതമായ
ഉന്നത: 21°
നിമ്ന: -4°
നാളെ
മൂടല്‍കെട്ടും മഞ്ഞു വര്‍ഷവും
ഉന്നത: 23°
നിമ്ന: 16°
വ്യാഴം
ഭാഗികമായി മേഘാവൃതവും മഞ്ഞു വര്‍ഷവും
ഉന്നത: 32°
നിമ്ന: 12°

10 ദിവസത്തെ പ്രവചനം >

വിശദമായുള്ള 5 ദിവസത്തെ പ്രവചനം

84° തെളിഞ്ഞ Bongued, ഫിലിപ്പൈന്‍സ്
Vorkuta, റഷ്യ തെളിഞ്ഞ -17°

76° മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ Dancagan, ഫിലിപ്പൈന്‍സ്
Yar-Sale, റഷ്യ മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ -10°

76° മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ Don Carlos, ഫിലിപ്പൈന്‍സ്
Salekhard, റഷ്യ മൂടല്‍കെട്ട് -7°

76° മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ Kitaotao, ഫിലിപ്പൈന്‍സ്
Kutop'yugan, റഷ്യ

76° മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ Maramag, ഫിലിപ്പൈന്‍സ്
Staryy Nadym, റഷ്യ മൂടല്‍കെട്ട്