અત્યારની પરિસ્થિતિઓ

ઘેરાયેલું 33 °F
SE 9 માઇલ પ્રતિ કલાક
ઘેરાયેલું
ના જેવું લાગે છે: 26°
બેરોમિટર: 29.7 ઇંચ
ડ્યુપોઇન્ટ: 33°
ભેજ: 100%
દ્રશ્યતા: 5 માઇલ
ના રોજ 24/11 12:00 am
ખાતે નિરિક્ષણ કર્યું Lahti
ભૂતકાળના અવલોકનો, Lahti >

૩ દિવસનો અંદાજ

આજે
ઘેરાયેલું અને સહેજ વરસાદ
મહત્તમ: 41°
લઘુત્તમ: 36°
કાલે
ઘેરાયેલું અને સહેજ વરસાદ
મહત્તમ: 39°
લઘુત્તમ: 32°
રવિવાર
ઘેરાયેલું અને ભીનો  બરફ
મહત્તમ: 37°
લઘુત્તમ: 32°

૧૦ દિવસનું અનુમાન >

વિગતવાર ૫ દિવસનું અનુમાન

86° સ્પષ્ટ Mbaké, સેનેગલ
Oymyakon, રશિયા સ્પષ્ટ -61°

86° સ્પષ્ટ Tiébo, સેનેગલ
Amga, રશિયા -48°

84° સ્પષ્ટ Kanel, સેનેગલ
Allakh-Yun’, રશિયા સ્પષ્ટ -46°

84° સ્પષ્ટ Ouaoundé, સેનેગલ
Tura, રશિયા આંશિક વાદળછાયું -28°

84° સ્પષ્ટ Polel Diaoubé, સેનેગલ
Alekseyevskaya, રશિયા ઘેરાયેલું -12°