અત્યારની પરિસ્થિતિઓ

સ્પષ્ટ 36 °F
સ્પષ્ટ
ના જેવું લાગે છે: 36°
બેરોમિટર: 29.2 ઇંચ
ડ્યુપોઇન્ટ: 35°
ભેજ: 94.4%
દ્રશ્યતા: 6 માઇલ
ના રોજ 23/10 05:00 pm
ખાતે નિરિક્ષણ કર્યું Juupajoki Hyytiälä
ભૂતકાળના અવલોકનો, Juupajoki Hyytiälä >

૩ દિવસનો અંદાજ

આજે
વાદળછાયું અને હળવો વરસાદ
મહત્તમ: 41°
લઘુત્તમ: 32°
કાલે
આંશિક વાદળછાયું અને સહેજ વરસાદ
મહત્તમ: 39°
લઘુત્તમ: 28°
ગુરુવાર
વાદળછાયું અને સહેજ વરસાદ
મહત્તમ: 39°
લઘુત્તમ: 30°

૧૦ દિવસનું અનુમાન >

વિગતવાર ૫ દિવસનું અનુમાન

104° આંશિક વાદળછાયું Benisheikh, નાઇજિરિયા
Resolute, કેનેડા આંશિક વાદળછાયું અને બરફનો વરસાદ -9°

104° સ્પષ્ટ Faya, ચેડ
Baker Lake, કેનેડા વાદળછાયું અને બરફનો વરસાદ

104° ઘેરાયેલું Kumaganum, નાઇજિરિયા
Qaanaaq, ગ્રિનલેન્ડ

104° આંશિક વાદળછાયું Maïné-Soroa, નિજર
Siorapaluk, ગ્રિનલેન્ડ

100° સ્પષ્ટ Kidal, માલી
Maarmorilik, ગ્રિનલેન્ડ સ્પષ્ટ 11°