നിലവിലുള്ള അവസ്ഥ

മൂടല്‍കെട്ടും നേരിയ മഞ്ഞും 14 ഠഫാ.
NW 5 എം.പി.എച്.
മൂടല്‍കെട്ടും നേരിയ മഞ്ഞും
അങ്ങിനെ തോന്നുന്നു:
വായുമര്‍ദ്ദമാപിനി: 30.2 ഇഞ്ച്
ഡ്യൂ പോയിന്‍റ്: 10°
ഈര്‍പ്പാവസ്ഥ: 82.1%
‌‌‌‌ദ്യഷ്ടിഗോചരത: 4 മൈ.
സമയത്തുള്ള 19/02 03:30 am
‌- (സമയത്ത്) നിരീക്ഷിച്ച Helsinki, Kaisaniemi
ഭൂതകാല നിരീക്ഷണങ്ങള്‍, Helsinki, Kaisaniemi >

3 ദിവസത്തേക്കുള്ള ആലോകനം

ഇന്ന്
ഭാഗികമായി മേഘാവൃതമായ
ഉന്നത: 23°
നിമ്ന:
നാളെ
തെളിഞ്ഞ
ഉന്നത: 18°
നിമ്ന:
ബുധന്‍
ഭാഗികമായി മേഘാവൃതമായ
ഉന്നത: 12°
നിമ്ന: -8°

10 ദിവസത്തെ പ്രവചനം >

വിശദമായുള്ള 5 ദിവസത്തെ പ്രവചനം

103° Winton, ഓസ്ട്രേലിയ
Whale Cove, ക്യാനഡ മേഘാവ്യതവും മഞ്ഞുവര്‍ഷവും -44°

102° ഭാഗികമായ മേഘ മൂടല്‍ Mount Isa, ഓസ്ട്രേലിയ
Khatanga, റഷ്യ തെളിഞ്ഞ -38°

96° തെളിഞ്ഞ Hermannsburg, ഓസ്ട്രേലിയ
Arviat, ക്യാനഡ തെളിഞ്ഞ -36°

90° മൂടല്‍കെട്ട് Coober Pedy, ഓസ്ട്രേലിയ
Salluit, ക്യാനഡ ഭാഗികമായ മേഘ മൂടലും നേരിയ മഞ്ഞു വര്‍ഷവും -22°

76° മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ Lumphăt, കംബോഡിയ
Kuujjuaq, ക്യാനഡ മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ -15°