ಪ್ರಸ್ತುತದಲ್ಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು

-5 °F
SE 4 ಎಮ್‍ಪಿ‍ಎಚ್
ಅನಿಸುವುದು: -14°
ಬಾರೋಮೀಟರ್: 30.7 ಇಂ
ಇಬ್ಬನಿಬಿಂದು: -9°
ಆರ್ದ್ರತೆ: 81.5%
ಈಗ 24/02 06:00 am
ಗೆ/ಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಲಾದ H?meenlinna Lammi Evo
ಹಿಂದೆ ಗಮನಿಸಿದ ಅಂಶಗಳು, H?meenlinna Lammi Evo >

3 ದಿನದ ಮೇಲ್ನೋಟ

ಇಂದು
ಸ್ವಚ್ಛ
ಹೈ:
ಇಗೋ:
ನಾಳೆ
ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ
ಹೈ: 14°
ಇಗೋ: 10°
ಸೋಮವಾರ
ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ ಮತ್ತು ಹಗುರವಾದ ಮಂಜು
ಹೈ: 16°
ಇಗೋ: -2°

10 ದಿನಗಳ ಮುನ್ಸೂಚನೆ >

ವಿವರವಾದ 5 ದಿನಗಳ ಮುನ್ಸೂಚನೆ

81° ಸ್ವಚ್ಛ Tandaltī, ಸೂಡಾನ್
Khatanga, ರಷ್ಯಾ ಸ್ವಚ್ಛ -35°

79° ಸ್ವಚ್ಛ Al Ḩawātah, ಸೂಡಾನ್
Oymyakon, ರಷ್ಯಾ ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ -28°

79° ಸ್ವಚ್ಛ Rabak, ಸೂಡಾನ್
Borogontsy, ರಷ್ಯಾ ಸ್ವಚ್ಛ -26°

79° ಸ್ವಚ್ಛ Sannār, ಸೂಡಾನ್
Batagay-Alyta, ರಷ್ಯಾ ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ ಮತ್ತು ಹಗುರವಾದ ಮಂಜು -20°

79° ಸ್ವಚ್ಛ Wad Madanī, ಸೂಡಾನ್
Chagda, ರಷ್ಯಾ ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛ -17°