നിലവിലുള്ള അവസ്ഥ

മൂടല്‍കെട്ട് 33 ഠഫാ.
മൂടല്‍കെട്ട്
അങ്ങിനെ തോന്നുന്നു: 33°
വായുമര്‍ദ്ദമാപിനി: 29.7 ഇഞ്ച്
ഡ്യൂ പോയിന്‍റ്: 32°
ഈര്‍പ്പാവസ്ഥ: 93.6%
‌‌‌‌ദ്യഷ്ടിഗോചരത: 9 മൈ.
സമയത്തുള്ള 24/03 01:00 am
‌- (സമയത്ത്) നിരീക്ഷിച്ച Pardubice
ഭൂതകാല നിരീക്ഷണങ്ങള്‍, Pardubice >

3 ദിവസത്തേക്കുള്ള ആലോകനം

ഇന്ന്
ഭാഗികമായി മേഘാവൃതമായ
ഉന്നത: 46°
നിമ്ന: 28°
നാളെ
ഭാഗികമായി മേഘാവൃതമായ
ഉന്നത: 48°
നിമ്ന: 27°
തിങ്കള്‍
മേഘാവ്യതമായ
ഉന്നത: 45°
നിമ്ന: 32°

10 ദിവസത്തെ പ്രവചനം >

വിശദമായുള്ള 5 ദിവസത്തെ പ്രവചനം

95° മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ Nacaome, ഹോന്‍ഡുരസ്
Urengoy, റഷ്യ -42°

88° തെളിഞ്ഞ Felipe Carrillo Puerto, മെക്സിക്കോ
Nori, റഷ്യ മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ -32°

86° തെളിഞ്ഞ Coyuca de Catalán, മെക്സിക്കോ
Igarka, റഷ്യ തെളിഞ്ഞ -29°

86° തെളിഞ്ഞ Huetamo de Núñez, മെക്സിക്കോ
Purpe, റഷ്യ തെളിഞ്ഞ -27°

82° തെളിഞ്ഞ Nueva Concepción, എല്‍ സല്‍വഡൊര്‍
Yamburg, റഷ്യ മൂടല്‍കെട്ട് -26°