നിലവിലുള്ള അവസ്ഥ

തെളിഞ്ഞ 45 ഠഫാ.
തെളിഞ്ഞ
അങ്ങിനെ തോന്നുന്നു: 45°
വായുമര്‍ദ്ദമാപിനി: 30.2 ഇഞ്ച്
ഡ്യൂ പോയിന്‍റ്: 44°
ഈര്‍പ്പാവസ്ഥ: 96%
‌‌‌‌ദ്യഷ്ടിഗോചരത: 2 മൈ.
സമയത്തുള്ള 19/10 06:00 am
‌- (സമയത്ത്) നിരീക്ഷിച്ച Pardubice
ഭൂതകാല നിരീക്ഷണങ്ങള്‍, Pardubice >

3 ദിവസത്തേക്കുള്ള ആലോകനം

ഇന്ന്
മേഘാവ്യതമായ
ഉന്നത: 64°
നിമ്ന: 45°
നാളെ
ഭാഗികമായി മേഘാവൃതവും നേരിയ മഴയും
ഉന്നത: 61°
നിമ്ന: 39°
ഞായര്‍
ഭാഗികമായി മേഘാവൃതമായ
ഉന്നത: 55°
നിമ്ന: 30°

10 ദിവസത്തെ പ്രവചനം >

വിശദമായുള്ള 5 ദിവസത്തെ പ്രവചനം

84° തെളിഞ്ഞ Caicó, ബ്രസീല്‍
Belichan, റഷ്യ തെളിഞ്ഞ

84° തെളിഞ്ഞ Floriano, ബ്രസീല്‍
Burkhala, റഷ്യ തെളിഞ്ഞ

82° തെളിഞ്ഞ Beneditinos, ബ്രസീല്‍
Myaundzha, റഷ്യ തെളിഞ്ഞ

82° മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ Elesbão Veloso, ബ്രസീല്‍
Zyryanka, റഷ്യ മൂടല്‍കെട്ടും നേരിയ മഞ്ഞും 13°

77° ഭാഗികമായ മേഘ മൂടല്‍ Major Isidoro, ബ്രസീല്‍
Нежданинское, റഷ്യ മൂടല്‍കെട്ടും മഞ്ഞുവര്‍ഷവും 17°