ಪ್ರಸ್ತುತದಲ್ಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು

4 °F
W 9 ಎಮ್‍ಪಿ‍ಎಚ್
ಅನಿಸುವುದು: -10°
ಬಾರೋಮೀಟರ್: 29.6 ಇಂ
ಇಬ್ಬನಿಬಿಂದು: -4°
ಆರ್ದ್ರತೆ: 66.1%
ಈಗ 14/12 01:00 am
ಗೆ/ಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಲಾದ St Anicet
ಹಿಂದೆ ಗಮನಿಸಿದ ಅಂಶಗಳು, St Anicet >

3 ದಿನದ ಮೇಲ್ನೋಟ

ಇಂದು
ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ
ಹೈ:
ಇಗೋ:
ನಾಳೆ
ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹಗುರವಾದ ಮಂಜು
ಹೈ: 12°
ಇಗೋ:
ಶನಿವಾರ
ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಹಗುರವಾದ ಮಂಜು
ಹೈ: 21°
ಇಗೋ:

10 ದಿನಗಳ ಮುನ್ಸೂಚನೆ >

ವಿವರವಾದ 5 ದಿನಗಳ ಮುನ್ಸೂಚನೆ

82° Ler, ಸೂಡಾನ್
Khandyga, ರಷ್ಯಾ ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛ -43°

73° Mariental, ನಮೀಬಿಯಾ
Dzhebariki-Khaya, ರಷ್ಯಾ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ -42°

73° ಸ್ವಚ್ಛ Yelwa, ನೈಜೀರಿಯಾ
Aykhal, ರಷ್ಯಾ ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ -36°

72° ಸ್ವಚ್ಛ Upington, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ
Nyurba, ರಷ್ಯಾ ಸ್ವಚ್ಛ -33°

70° ಸ್ವಚ್ಛ Gogrial, ಸೂಡಾನ್
Kysyl-Syr, ರಷ್ಯಾ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ -30°