ಪ್ರಸ್ತುತದಲ್ಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು

61 °F
SW 14 ಎಮ್‍ಪಿ‍ಎಚ್
ಅನಿಸುವುದು: 61°
ಬಾರೋಮೀಟರ್: 30.1 ಇಂ
ಇಬ್ಬನಿಬಿಂದು: 38°
ಆರ್ದ್ರತೆ: 43.2%
ಈಗ 20/10 01:00 pm
ಗೆ/ಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಲಾದ St Anicet
ಹಿಂದೆ ಗಮನಿಸಿದ ಅಂಶಗಳು, St Anicet >

3 ದಿನದ ಮೇಲ್ನೋಟ

ಇಂದು
ಸ್ವಚ್ಛ
ಹೈ: 64°
ಇಗೋ: 48°
ನಾಳೆ
ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ
ಹೈ: 72°
ಇಗೋ: 45°
ರವಿವಾರ
ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛ
ಹೈ: 72°
ಇಗೋ: 50°

10 ದಿನಗಳ ಮುನ್ಸೂಚನೆ >

ವಿವರವಾದ 5 ದಿನಗಳ ಮುನ್ಸೂಚನೆ

84° ಸ್ವಚ್ಛ Guasave, ಮೆಕ್ಸಿಕೋ
Batagay, ರಷ್ಯಾ ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛ -8°

84° ಸ್ವಚ್ಛ La Trinidad, ಮೆಕ್ಸಿಕೋ
Nizhneyansk, ರಷ್ಯಾ ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ

84° ಸ್ವಚ್ಛ Sinaloa de Leyva, ಮೆಕ್ಸಿಕೋ
Batagay-Alyta, ರಷ್ಯಾ

74° ಸ್ವಚ್ಛ Choix, ಮೆಕ್ಸಿಕೋ
Yagodnoye, ರಷ್ಯಾ ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ

74° ಸ್ವಚ್ಛ El Fuerte, ಮೆಕ್ಸಿಕೋ
Debin, ರಷ್ಯಾ ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ 12°