നിലവിലുള്ള അവസ്ഥ

+9 ഠ സെ.
അങ്ങിനെ തോന്നുന്നു: +9°
വായുമര്‍ദ്ദമാപിനി: 1025.7 ഹെ.പാ. (ഹെക്റ്റ പാസ്കല്‍)
ഡ്യൂ പോയിന്‍റ്: +9°
ഈര്‍പ്പാവസ്ഥ: 97.3%
സമയത്തുള്ള 20/09 05:00 am
‌- (സമയത്ത്) നിരീക്ഷിച്ച Groebming
ഭൂതകാല നിരീക്ഷണങ്ങള്‍, Groebming >

3 ദിവസത്തേക്കുള്ള ആലോകനം

ഇന്ന്
മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ
ഉന്നത: +25°
നിമ്ന: +9°
നാളെ
ഭാഗികമായി മേഘാവൃതമായ
ഉന്നത: +27°
നിമ്ന: +9°
ശനി
മൂടല്‍കെട്ടും ചാറ്റല്‍ മഴയും
ഉന്നത: +17°
നിമ്ന: +8°

10 ദിവസത്തെ പ്രവചനം >

വിശദമായുള്ള 5 ദിവസത്തെ പ്രവചനം

+33° തെളിഞ്ഞ Bullhead City, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അ��
Dundas, ഗ്രീന്‍ലാന്‍റ് തെളിഞ്ഞ -5°

+33° തെളിഞ്ഞ Needles, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അ��
Narsaq, ഗ്രീന്‍ലാന്‍റ് -5°

+33° തെളിഞ്ഞ Willow Valley, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അ��
Pituffik, ഗ്രീന്‍ലാന്‍റ് തെളിഞ്ഞ -5°

+32° മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ Palmerston, ഓസ്ട്രേലിയ
Maarmorilik, ഗ്രീന്‍ലാന്‍റ് തെളിഞ്ഞ -3°

+31° തെളിഞ്ഞ Cibola, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അ��
Aappilattoq, ഗ്രീന്‍ലാന്‍റ് മൂടല്‍കെട്ട് -2°